Kontaktpersoner för lagen

Contact

Du kan kontakta lagens alla kontaktpersoner på olika sätt. Direkt till en eller flera kontaktpersoner eller ett massmail till samtliga.

Kontaktlistor till lagen

Kontaktlista i HTML-format

Kontaktlista i PDF-format för utskrift

Skicka massmail till kontaktpersoner i Stockholms veteranishockeyklubbar

Observera

Du är på väg att skicka massmail till Stockholms veteranishockeyklubbar. Missbruka det inte och var beredd på att några adresser KAN var felaktiga, E-postlådor fulla och så vidare, dvs du kan få en del mail tillbaka i retur. Vi försöker hålla en mycket hög grad av uppdatering, men vi är beroende på att klubbarna informerar oss om ändringar. Klicka på länken nedan, så öppnas ett nytt mail i ditt e-postprogram. Alternativt högerklicka på den och klistra in samtliga e-postadresser i din webbläsare för exempelvis Gmail Du når då alla kontaktpersonerna i veteranishockeyklubbarna i Stockholms distrikt.

Observe

You are now ready to send mail to the Stockholm's oldtimers hockey clubs. Do not missuse it and be prepared that some adresses MAY be wrong and some mailboxes may be full etc. We are trying to keep a high level of update, but we are depended of the clubs updating us. Click on the link below. That will open a new mail in your mail program. Alternatively, right-click on it and paste all the email addresses into your browser for Gmail, for example. You will then be able to reach all the contact persons in Stockholm's oldtimers hockey clubs.

Massmail till kontaktpersonerna i Stockholms veteranishockeyklubbar

Senast uppdaterad: 24-06-19 av Peter Blomqvist